AMEA-nın illik hesabatı RNM ASP Station RNM ASP Station RNM ASP Station
Station of robust noise monitoring of anomalous seismic processes (RNM ASP station)
Station of robust noise monitoring of anomalous seismic processes (RNM ASP station)
Station of robust noise monitoring of anomalous seismic processes (RNM ASP station)
AMEA-nın illik hesabatı
Ana Səhifə » AMEA-nın "Xəbərlər"i » AMEA-nın "Xəbərləri" - 2013 (№3)

AMEA-nın "Xəbərləri" - 2013 (№3)

  • 4124

ISSN 2306-2177

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ
XƏBƏRLƏRİ

TRANSACTIONS
OF AZERBAIJAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

ИЗВЕСТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА

*

FİZİKA-TEXNİKA VƏ RİYAZİYYAT ELMLƏRİ SERİYASI
SERIES OF PHYSICAL-TECHNICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES
СЕРИЯ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ И МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

CİLD - VOLUME - ТОМ

XXXIII

İNFORMATİKA VƏ İDARƏETMƏ PROBLEMLƏRİ
INFORMATICS AND CONTROL PROBLEMS
ИНФОРМАТИКА И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

№3

2013

«Elm» Nəşriyyatı – «Elm» Publishing House – Издательство «Элм»

BAKI – BAKU – БАКУ
REDAKSİYA HEYƏTİ: A.C. Hacıyev (baş redaktor), Ə.M. Abbasov, C.E. Allahverdiyev, M.G. Qasımov, Ç.O. Qaсar, N.A. Quliyev, M.İ. Əliyev, T.A. Əliyev, F.Ə. Əliyev, İ.Ə. İbrahimov, M.K. Kərimov, A.Ş. Mehdiyev, A.M. Paşayev, K.N. Ramazanov, F.M. Həşimzadə, E.Y. Salayev, M.H. Şaxtaxtinski

BURAXILIŞIN REDAKSİYA HEYƏTİ: T.A. Əliyev (buraxılışa məsul), Ə.M. Abbasov, K.R. Ayda-zadə, R.M. Əliquliyev, S.Q. Kərimov, A.Z. Məlikov, F.İ. Məmmədov, O.Q. Nüsrətov (buraxılışa məsulun müavini)

ISSN 2306-2177

© «ELM» Nəşriyyatı, 2013-сu il

Ünvan: Az 1141, Bakı şəhəri, B.Vahabzadə küç. 9, AMEA Kibernetika İnstitutu
E-mail: Journal@cyber.az

 

 

MÜNDƏRİCAT / CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

© Məlumatlardan istifadə zamanı www.cyber.az saytına istinad zəruridir.
ELAN
    Station of robust noise monitoring
    of anomalous seismic processes
    (RNM ASP station)
Trip to RNM ASP Stations
                    

ÇARIYEV, Murad Meretliyeviç
Professor, Türkmənistan Seysmologiya İnstitutunun direktoru, Aşqabad, TÜRKMƏNİSTAN
Dr. MALDER, Taimi
Tədqiqatçı, Kanada Geoloji Xidməti, KANADA
KRİSTENSEN, Branden
Direktor, Qərbi Panama Seysmoloji Rəsədxana, PANAMA
Dr. BASKOUTAS, Ioannis
Tədqiqatçı, Geodinamika İnstitutu, Afina Milli Rəsədxana, Afina, YUNANISTAN
Dr. PERESAN, Antonella
Tədqiqatçı, Geofizika İnstitutu, Triest, İTALİYA
SARIYEVA, Gülcamal Çarıyevna
Professor, Türkmənistan Dövlət Seysmoloji Xidmətinin sədri, Aşqabad, TÜRKMƏNİSTAN
Lütfulla Həmidov
Professor, Seysmologiya İnstitutu, ÖZBƏKİSTAN
SİNGPURVALLA, Nozer
İnstitutunun direktoru, Corc Vashinqton Universiteti professoru, Vashinqton, K.D., ABŞ
BAYRAKTAR, Alemdar
Karadeniz Texniki Universiteti professoru, Trabzon, TÜRKİYƏ
Dr. POLAT, Orhan
Dokuz Eylul University (DEU), Mühəndislik fakültəsi, Geofizika şöbəsi, Seysmologiya bölməsi, İzmir, TÜRKİYƏ
KENDZERA, Oleksandr Vladimiroviç
Professor, Elmi işlər üzrə direktorun müavini, Ukrayna MEA Geofizika İnstitutu, UKRAYNA
Dr. KİSLOV, Konstantin Viktoroviç
Beynəlxalq Zəlzələlərin Proqnozlaşdırması Nəzəriyyəsi və Riyazi Geofizika İnstitutu tədqiqatçı, Moskva, RUSİYA
Dr. Nataliya Lukyanova
Krasnoyarsk Dövlət Universiteti, RUSİYA
Dr. SİDORİN, Aleksandr Yakovleviç
Fizika və riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, REA Yerin Fizika İnstitutun Laboratoriya müdiri, Moskva, RUSİYA
AMEA-nın "Xəbərlər"i
Təklif Olunan Layihələr
                        
Sərgi (Layihələr)
Yeni nəşrlər
                    


HORIZON 2020
    AMEA İdarəetmə Sistemləri (Kibernetika) İnstitutu Avropa Birliyinin İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları üzrə HORIZON 2020-nin dayaq nöqtəsidir...
Azərbaycanımız
Sayğac